Ordna begravning

Planera begravning

Att förlora en anhörig är ofta en tung och jobbig period i livet. Det kan då bli extra tungt att man i sorgen dessutom ska planera en begravning med allt vad det innebär. Därför finns vi! Vi gör allt vi kan i vår makt för att underlätta och ordna en fin och vördnadsfull begravning.

Kontakta gärna oss så snart det går efter någon har avlidit, så ger vi er stöd och råd i sorgeprocessen.

Få hjälp med planeringen

Begravningsceremoni

När begravningsdagen kommer är det vår främsta föresats att ni anhöriga känner att begravningsceremonin är personlig och efter era önskemål.

En begravningsceremoni kan gå till på flera olika vis.
Ceremonin kan vara borgelig utan några som helst religiösa inslag. Den kan också utgå från Svenska kyrkans ordning eller något annat trossamfunds ordning.

Vi hjälper er att skapa den begravning som ni önskar.

En begravning kan hållas i ett kapell eller en kyrka men den kan även hållas i en trädgård eller liknande.

Minnesstund

Minnesstunden är till för att man tillsammans ska kunna samtala om den avlidne, dela sorg och minnen och samtidigt äta något gott. Inramringen kring detta är som ni önskar, vanligt är kaffe med valfritt tilltugg eller mat. 

Vi hjälper er att planera minnestunden, allt från mat till musik.

Gravsättning

Man kan gravsättas på flera olika sätt. 

Om man väljer att begravas i kista kan man antingen jordfästas eller välja att ligga i gravkammare. Kremeras är ett annat alternativ och kan då välja att bli begravd i en urngrav eller urnkammare. Om man kremeras kan man också välja att grävas ner på en askgravplats eller lund, eller grävas ner/strös ut i en minneslund. 

Vill man strös ut i naturen eller havet måste man få godkänt från länsstyrelsen i det området.